Jdi na obsah Jdi na menu
 


LEDNÍ HOKEJ

PRAVIDLA

 Hrací plocha

Utkání ledního hokeje musí být sehráno na bílé ledové ploše zvané HŘIŠTĚ.Maximální velikost: 61 m dlouhé 30 m široké.  Minimální velikost: 56 m dlouhé 26 m široké.Pro mistrovství IIHF musí být hřiště 60 až 61 m dlouhé a 29 až 30 m široké. Rohy musí být zaobleny v poloměru 7 až 8,5 m. Hřiště musí být obklopeno dřevěnou nebo umělohmotnou stěnou zvanou hrazení.

Družstva hráči a výstroj

Po zahájení utkání nejsou dovoleny žádné změny či dodatečné rozšíření seznamu hráčů. Pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů, hlavní rozhodčí utkání ukončí v neprospěch tohoto družstva. Brankář ani hrající kouč či manažer nemůže být jmenován kapitánem ani náhradním kapitánem. Jestliže kapitán ani náhradní kapitán nejsou na hřišti, nemohou přijít z hráčské lavice, aniž k tomu byli vyzváni hlavním rozhodčím. Jsou-li na ledě jak kapitán, tak náhradní kapitán, pouze kapitán má právo mluvit s hlavním rozhodčím. Hráči, kteří nemají dres označen "C" nebo "A", nebudou mít právo mluvit s hlavním rozhodčím. Oficiální pravidla hry vymezují používání ochranné výstroje z důvodu herní kázně, kvůli bezpečnosti a zdraví účastníků a v jejich všeobecném zájmu. Tato pravidla však neznamenají, že IIHF ručí za to, že používání takové výstroje poskytuje ochranu před zraněním. Je povinností hráče ujistit se, zda výstroj, kterou používá, odpovídá oficiálním pravidlům, pokud to pravidla upřesňují. Před utkáním dodá vedoucí družstva nebo trenér každého družstva hlavnímu rozhodčímu nebo zapisovateli seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí v utkání, včetně jmen kapitána a náhradních kapitánů.Každé družstvo může mít nanejvýš: 20 hráčů v poli, 2 brankáře,celkem 22 hráčů.Každé družstvo určí kapitána a ne více než dva náhradní kapitány.Kapitán musí být označen písmenem C a náhradní kapitáni písmenem A, 8 cm vysokým v kontrastní barvě a na dobře viditelném místě na přední části dresu.Pouze takto označení hráči mají právo, pokud nejsou potrestáni, prohovořit na ledě s hlavním rozhodčím otázky vztahující se k výkladu pravidel a bude potrestána.Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů.Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením.Hráč musí mít  opatřené brusle na lední hokej. Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele nepřesáhne 1,5 cm. Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje IIHF, například z hliníku či umělé hmoty.Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být nakoso seříznuty.Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou nefluoreskující páskou libovolné barvy.Rozměry:- Rukojeť: maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti maximální šířka - 3 cm maximální tloušťka - 2,5 cmRukojeť musí být rovná.- Čepel: maximální délka - 32 cm od patky ke konci čepele maximální šířka - 7,5 cm minimální šířka - 5 cm.Během utkání musí všichni hráči nosit hokejové přilby, které vyhovují schváleným mezinárodním normám, s řemínky řádně upevněnými pod bradou.> Přilba se musí nosit tak, aby dolní okraj byl nanejvýš jeden prst nad obočím a mezi řemínek přilby a bradu bylo možno vsunout pouze jeden prst. Hráči narození po 31.prosinci 1974 musí nosit přinejmenším chránič očí, který vyhovuje schváleným mezinárodním normám. Chránič očí musí přesahovat špičku nosu. Hráčské rukavice musí krýt ruce a zápěstí. Dlaně rukavic se nesmějí odstranit a hráč nesmí držet hůl holou rukou. Doporučuje se, aby všichni hráči nosili chrániče krku a hrdla. S výjimkou bruslí a hole musí být veškerá výstroj, nošená brankářem, zhotovena tak, aby sloužila výhradně ochraně hlavy a těla a nesmí obsahovat žádné oblečení či prostředky, které by poskytovaly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky. Zástěry, chránící břicho a kryjící přes kalhoty přední část stehen, jsou zakázány. Čepel brankářské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice, měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele nepřesáhne 1,5 cm. Brankář nosí speciální brankářské brusle schváleného tvaru. Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje IIHF, například z hliníku či umělé hmoty. Nesmějí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být nakoso seříznuty.Hole smějí být omotány na jakémkoli místě přilnavou nefluoreskující páskou libovolné barvy. Rukojeť: maximální délka - 163 cm od patky ke konci rukojeti maximální šířka - 3 cm maximální tloušťka - 2,5 cm. Rozšířená část rukojeti:maximální délka - 71 cm od patky ke konci maximální šířka - 9 cm Rukojeť musí být rovná. Čepel: maximální délka - 39 cm od patky ke konci čepelemaximální šířka - 9 cm, s výjimkou patky, kde šířka nesmí přesáhnout 11,5 cm. Maximální rozměry ochranných vycpávek, připojených ke hřbetu rukavice, které tvoří součást vyrážečky, nesmí přesáhnout: 42 cm na délku 21 cm na šířku. Maximální rozměry lapačky nesmí přesáhnout: 42 cm na délku 21 cm na šířku kterékoli části v zápěstí. Všichni brankáři musí nosit celoobličejovou masku s hokejovou přilbou, nebo brankářský celoobličejový chránič hlavy, vyhovující schváleným mezinárodním normám. Celoobličejové masky musí být zhotoveny tak, aby jimi nemohly proniknout ani kotouč, ani čepel hole. Brankářské chrániče nohou po připevnění na nohy nesmějí přesahovat šířku 30 cm. Zástěry nebo štíty kryjící prostor mezi ledem a spodní částí chráničů nohou před bruslemi nejsou dovoleny. 1. Hráči nebo brankáři, který nesplňuje tyto podmínky, nebude dovoleno účastnit se utkání. 2. Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících družstev natolik podobné, že by to mohlo vést k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností domácího družstva převléknout dresy, pokud to hlavní rozhodčí nařídí. 3. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají jmenovku nebo číslo na u, musí nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou.  Všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, stulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od zbytku družstva). Základní barva musí pokrývat přibližně 80 procent každé části oblečení, kromě jmen a čísel. Dresy a stulpny musí být stejné barvy. Dresy se musí nosit vně přes kalhoty. Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 20 až 25 cm vysoké a na obou rukávech 8 cm vysoké. Čísla jsou omezena od 1 do 99. Na mistrovstvích Mezinárodní federace ledního hokeje IIHF musí každý hráč nosit své jméno na horní zadní straně dresu, 8 cm vysoké a napsané latinkou hůlkovými písmeny. KOTOUČ je zhotoven z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací ledního hokeje IIHF a musí být převážně černé barvy.Rozměry kotouče:- Průměr - 7,62 cm- Tloušťka - 2,54 cm- Hmotnost - 156 až 170 g. Rozhodčí smí podle vlastního uvážení přemeřit jakoukoli část výstroje. Kapitán družstva smí přednést stížnost na určitý rozměr jakékoli části výstroje. Rozhodčí provede potřebné přeměření neprodleně, s výjimkou přerušení hry po dosažení branky. Jestliže je stížnost neoprávněná, družstvo, které žádalo přeměření bude potrestáno. Jestliže je stížnost oprávněná, provinivší bude hráč potrestán. Menší trest. O takové přeměření výstroje smí požádat každé družstvo jen jednou v kterémkoli přerušení hry. Přeměření výstroje brankářů je možné požadovat pouze bezprostředně po skončení kterékoli třetiny.

 ČINOVNÍCI UTKÁNÍ A JEJICH POVINOSTI  

 

hokej3.jpg

hokej-2.jpg

                                                                                                               

hokej.jpg